Vítejte

PhDr. Jiří Pospíšil (* 6.10.1978)

Narodil jsem se 6. 10. 1978 v Přerově. Po maturitě na gymnáziu (26. 5. 1997 - český jazyk a literatura, dějepis, informatika, anglický jazyk) jsem započal svá studia na UP Olomouc obory informatika (na KMI PřF) a křesanská výchova (CMTF).
V roce 1999 jsem svá studia rozšířil o obory pedagogika (PdF) a filosofie (FF). Mezi mé hlavní zájmy patří filosofie výchovy, etika, teologická a filosofická antropologie aj.


V osučasné době studuji pedagogiku v doktorském studiu na PdF UP a teologickou antropologii a etiku na TF JČU v Českých Budějovicích.
Jsem členem následujících společností:
Česká biblická společnost
Česká křesanská akademie
Moravsko-slezská křesanská akademie
Philosophy of Education Society of Great Britain
Ukončená studia:
Bc. - informatika, Katedra matematické informatiky, Palackého univerzita Olomouc, 2000.
Mgr. - křesanská výchova, CMTF, Palackého univerzita Olomouc, 2002.
Mgr. - Učitelství pro střední školy: obor pedagogika, + filosofie, PdF + FF, Palackého univerzita Olomouc, 2004.
PhDr. - rigorózní zkoušku jsem vykonal 22. 6. 2004 na CMTF UP v Olomouci v oboru křesanská výchova
Publikace:
Intranetový knihovní systém, KMI, UP Olomouc, 2000.(bakalářská práce)
Člověk a lidství, CMTF, UP Olomouc, 2002. (diplomová práce)
Důsledky Humovy skepse pro kosmologii a antropologii, FF, UP Olomouc, 2002.